Nuorttanaste

Velkommen til Nuorttanastes nettside!

Endelig enda et tilbud på nordsamisk!

Håper siden er til glede og gavn for deg!

Ta gjerne kontakt med oss.

Nyhetssiden vil kun bli oppdatert på nordsamisk.

Aktuelt