Nuorttanaste

ASNNuorttanaste stivra lea borgemánu 18.beaivvi virgádan ođđa doaimmaheaddji.

Ođđa doaimmaheaddji lea Ann Solveig Nystad. Son álgá doaimmaheaddjibargui čakčamánu 1.beaivvi

Nystad lea Kárášjogas eret. Son lea ovdal bargan doaimmaheaddjin Nuorttanastes 1992-2003, 2011. Son lea maid vuosttaš nissonolmmoš gii lea leamaš Nuorttanaste doaimmaheaddjin ja lea maid vuosttas doaimmaheaddji maŋŋá go Nuorttanaste ásahuvvui vuođđudussan jagis 2000.